ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

To jest archiwalna wersja strony z dnia 05.07.2021, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: edycja wpisu

Przedszkole Samorządowe im. Pluszowego Misia w Nowinach jest placówką publiczną. Realizuje cele i zadania Określone w Ustawie z 7 września 1991 o Systemie Oświaty, oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

Zakres działania przedszkola

Praca wychowawczo - dydaktyczna odbywa się w oparciu o program wychowania przedszkolnego oraz programy własne nauczycielek. Aby ułatwić dzieciom start w szkole prowadzimy szereg zajęć dydaktycznych, dostosowanych do możliwości, zdolności i zainteresowań dzieci. Zajęcia i zabawy stymulują wszystkie sfery osobowości przedszkolaków.

rozwój społeczny,

rozwój emocjonalny,

rozwój fizyczny,

rozwój intelektualny,

Zapewniając wszechstronny rozwój dziecka stosujemy nowoczesne metody i formy nauczania, organizując zajęcia:

rozwijające mowę i myślenie,

kształtujące pojęcia matematyczne,

przygotowujące do nauki czytania, pisania,

rozwijające wiedzę przyrodniczą,

plastyczno-techniczne,

muzyczno-rytmiczne,

ruchowe rozwijające sprawność fizyczną,

zajęcia teatralne rozwijające inwencję twórczą,

zajęcia logopedyczne rozwijające mowę i jej korektę

  • W naszym przedszkolu organizowane są zajęcia otwarte dla rodziców, podczas których rodzice mogą obserwować swoje dzieci, ich wiedzę i umiejętności, którymi wykazują się podczas zajęć edukacyjnych.

Opublikował: Paweł Gromada
Publikacja dnia: 05.07.2021, 07:49
Dokument oglądany razy: 809
Podpisał: Paweł Gromada
Dokument z dnia: 05.07.2021