ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Przedszkole Samorządowe im. Pluszowego Misia w Nowinach jest placówką publiczną. Realizuje cele i zadania Określone w Ustawie z 7 września 1991 o Systemie Oświaty, oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

Zakres działania przedszkola

Praca wychowawczo - dydaktyczna odbywa się w oparciu o program wychowania przedszkolnego oraz programy własne nauczycielek. Aby ułatwić dzieciom start w szkole prowadzimy szereg zajęć dydaktycznych, dostosowanych do możliwości, zdolności i zainteresowań dzieci. Zajęcia i zabawy stymulują wszystkie sfery osobowości przedszkolaków.

 • rozwój społeczny,
 • rozwój emocjonalny,
 • rozwój fizyczny,
 • rozwój intelektualny,

Zapewniając wszechstronny rozwój dziecka stosujemy nowoczesne metody i formy nauczania, organizując zajęcia:

 • rozwijające mowę i myślenie,
 • kształtujące pojęcia matematyczne,
 • przygotowujące do nauki czytania, pisania,
 • rozwijające wiedzę przyrodniczą,
 • plastyczno-techniczne,
 • muzyczno-rytmiczne,
 • ruchowe rozwijające sprawność fizyczną,
 • zajęcia teatralne rozwijające inwencję twórczą,
 • zajęcia logopedyczne rozwijające mowę i jej korektę

W naszym przedszkolu organizowane są zajęcia otwarte dla rodziców, podczas których rodzice mogą obserwować swoje dzieci, ich wiedzę i umiejętności, którymi wykazują się podczas zajęć edukacyjnych.


Opublikował: Paweł Gromada
Publikacja dnia: 18.11.2021, 20:07
Dokument oglądany razy: 996
Podpisał: Paweł Gromada
Dokument z dnia: 05.07.2021