ORGANY, KIEROWNICTWO I PRACOWNICY

Organy Przedszkola Samorządowego im. Pluszowego Misia w Nowinach

1. Dyrektor Przedszkola

2. Rada Pedagogiczna

3. Rada Rodziców

Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.

W celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych decyzjach, zarządzeniach organizuje się wspólne zebrania, zapisuje zawiadomienia i ogłoszenia na stronie internetowej przedszkola www.przedszkolenowiny.pl, oraz na  tablicy ogłoszeń.


Kierownictwo Przedszkola Samorządowego im. Pluszowego Misia w Nowinach

  1. Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. Pluszowego Misia w Nowinach Alina Marzena Banasik- mgr Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel dyplomowany. Pełni funkcję dyrektora od 1 września 2007 roku.
  2. Wicedyrektor  Przedszkola Samorządowego im. Pluszowego Misia w Nowinach Małgorzata Buras - mgr Pedagogiki, nauczyciel dyplomowany. Pełni funkcję wicedyrektora od 1 września 2016 roku.


Pracownicy  Przedszkola Samorządowego im. Pluszowego Misia w Nowinach


Pracownicy pedagogiczni:

-  nauczyciele  11 oddziałów – 21

-  nauczyciel j. angielskiego    - 1

-  nauczyciel specjalista ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej- 1

-  logopeda – 1

-  nauczyciel katechezy- 1

-  nauczyciel nauki pływania -1

 

Pracownicy obsługi:

- administracja - 2

- obsługa oddziałów - 12

- kuchnia -5

- praczka -  1

- konserwator - 1


Opublikował: Paweł Gromada
Publikacja dnia: 18.11.2021, 20:07
Dokument oglądany razy: 1 068
Podpisał: Paweł Gromada
Dokument z dnia: 05.07.2021