EWIDENCJE I REJESTRY

Rejestry, ewidencje, archiwa i zasady ich udostępniania

   

     * rejestr zarządzeń dyrektora przedszkola,

     * spis inwentaryzacyjny,

     * planowanie, sprawozdawczość,

     * rejestr inwestycji i remontów w przedszkolu (książka obiektu budowlanego),

     * rejestr korespondencji,

     * ewidencja pieczęci i pieczątek,

     * księga wyjść służbowych,

     * protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,

     * protokoły posiedzeń Rady Rodziców,

     * składnica akt (wykaz teczek zarchiwizowanych)


Rejestrów  zawierających  dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (LINK)


Dokumenty  archiwalne są udostępniane na terenie przedszkola osobom upoważnionym na ich wniosek.


Sposoby  i  zasady  udostępniania  danych zawartych w rejestrach i ewidencjach


Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.


Opublikował: Paweł Gromada
Publikacja dnia: 18.11.2021, 20:09
Dokument oglądany razy: 983
Podpisał: Paweł Gromada
Dokument z dnia: 05.07.2021