GOSPODARKA FINANSOWA

Gospodarka finansowa

 

1.  Przedszkole Samorządowe im. Pluszowego Misia w Nowinach jest jednostką budżetową prowadzącą gospodarkę finansową w oparciu o ustawę o finansach publicznych.

2.  Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców.

3.  Obsługę finansowo-księgową Przedszkola  Samorządowego im. Pluszowego Misia w Nowinach nr prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Nowinach, ul. Gimnazjalna 1 


Kwota ta przeznaczona jest na:

·         wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

·         bieżące opłaty za media,

·         bieżące remonty,

·         zakup wyposażenia pomieszczeń przedszkolnych,

·         zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,

·         dokształcanie nauczycieli,

·         zakup usług zdrowotnych,

·         zakup środków czystości i materiałów konserwatorskich,        

·         zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet,

·         zakup usług pozostałych: ochrona obiektu, dezynsekcja, odprowadzanie ścieków.

 

Sprawozdanie finansowe

 Rok  2020


Opublikował: Paweł Gromada
Publikacja dnia: 18.11.2021, 20:09
Dokument oglądany razy: 1 079
Podpisał: Paweł Gromada
Dokument z dnia: 05.07.2021